Deratizace

  • je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a životních a pracovních podmínek před hlodavci  ve stavbách a jejich bezprostředním okolí,kde hrozí možnost nákazy
  • hlavními cílovými druhy jsou potkan,krysa,případně myšice,hraboš polní a hryzec vodní

Pracovní postup: 

  1. Prohlídka objektu: zjištění druhu hlodavce,stav napadení,určení způsobu deratizace,vhodný deratizační přípravek
  2. Zabezpečení objektu: výstražné letáky(datum zahájení, název firmy, antidotum)
  3. Aplikace nástrah: v místech pozorovaného výskytu (koncové větve kanalizace, kontrolní šachty, chodníky, předzahrádky atd.)
  4. Kontrola a doplňování včetně odstranění mrtvých hlodavců
  5. Vyhodnocení účinnosti + preventivní opatření

Místa provádění:

Obytné domy, školy, školky, průmyslové podniky, hotely, ubytovny, zdravotnická zařízení, jatka a výrobny, obchodní řetězce, rekreační objekty, kanalizační sítě, veřejná prostranství, okolí vodních toků, skládky odpadů, zemědělské objekty, sklady potravin, ovoce a zeleniny, pekárny aj.

Hrdina: Vytekla nám odpadní voda ve sklepě. Odstranili jsme ji, závadu jsme opravili. Přesto
Je nutné úplně odstranit zbytky fekálií, postižené místo vydesinfikovat a to jak před
Káča: Špatně nám odtéká odpad u dřezu? Co s tím mám dělat? Dá se tomu nějak předejít?
U odpadů ze dřezu je typickým problémem usazování tuků /z umývaného nádobí/
Maty: Babička má uskladněné obilí a vyskytli se tam hlodavci. Jak poznám, o jakého hlodavce
Identifikace je jednoduchá. Pokud se jedná o potkana, jeho trust je větší /vypadá jako
Umíte odstranit plíseň v bytě?
Ano, při masivním výskytu plísně je třeba postižené místo ošetřit protiplísňovým
Likvidujete sršně a vosy?
Ano. Likviduje celá hnízda vos i sršní. Likvidujeme i včelí roje.  Sršně likvidujeme pouze
Jak se zbavit potkanů v domě?
Zjistit místa výskytu potkanů a ošetřit inkriminované prostory položením granulované